พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัทแบรนด์ไทย จำกัด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัทแบรนด์ไทย จำกัด โดยคุณ ไกรวิทย์ พูนกุศลสุข กรรมการผู้จัดการ  ในการจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการและปัจจัยการผลิตเพื่อฟื้นฟูแปลงหญ้าและเพิ่มผลผลิตอาหารหยาบคุณภาพดีสำหรับสัตว์ (หญ้าเนเปียร์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพล มูลมณี หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คุณวันชาติ พูนกุศลสุข ผู้จัดการบริษัทแบรนด์ไทย จำกัด ร่วมลงนามเป็นพยานในโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในพัฒนาแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์สำหรับการผลิตอาหารสำหรับสัตว์ การทำวิจัยร่วมกัน การสนับสนุนแหล่งฝึกงานให้แก่นักศึกษา รวมถึงการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรในการเรียนรู้ และสร้างรายได้จากการปลูกหญ้าและปลูกพืชอื่นทดแทน เมื่อวันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

เอกสารประกอบ :

Photo : 24 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 18 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 502 ครั้ง