ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ ศรีงาม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์เอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวแสดงความยินดี
วันที่เผยแพร่ : 17 มี.ค. 2566
เผยแพร่โดย : ฐิติกร นิธิธนรพี | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
เปิดอ่าน : 198 ครั้ง