กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ในกระบวนวิชาสัมมนา 1 (356497) และกระบวนวิชาสัมมนา 2 (356498) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้ค้นคว้าเอกสารอ้างอิง การเตรียมเอกสารนำเสนอ และการอภิปรายทางวิชาการสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำตามหัวข้อที่ได้เลือกไว้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผลงานทางวิชาการนอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน และเพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการทางด้านสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำเอกสารประกอบ :

Photo : 38 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 11 มี.ค. 2566
เผยแพร่โดย : ฐิติกร นิธิธนรพี | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 371 ครั้ง