โครงการทำบุญภาควิชาและสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๖

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จัดโครงการทำบุญภาควิชาและสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโส บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญและพิธีรดน้ำดำหัว ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเรียน AB๒-๒๑๐ ชั้น ๒ อาคารภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำเอกสารประกอบ :

Photo : 85 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 10 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : ฐิติกร นิธิธนรพี | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 453 ครั้ง