การอบรมอนุกรมวิธานเห็ดและการเพาะเลี้ยงเห็ด และอนุกรมวิธานแมลงและการเก็บรักษาตัวอย่างแมลง

วันที่ 5 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และนางสาวสิริญา คัมภิโร สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “อนุกรมวิธานแมลง” และ “การเก็บรักษาตัวอย่างแมลง” ในการจัดอบรมอนุกรมวิธานเห็ดและการเพาะเลี้ยงเห็ด และอนุกรมวิธานแมลงและการเก็บรักษาตัวอย่างแมลง ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จัดโดยศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อพ.สธ. - มช.) ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 19 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 5 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
เปิดอ่าน : 82 ครั้ง