คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Savannakhet University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Savannakhet University จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย Dr. Soulinhong XAYKOSY รักษาการอธิการบดี ในโอกาสเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมเพื่อหารือโอกาสความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในด้านการพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การทำวิจัยร่วมกันและความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ โดย Ms.Visoda SOUVANNASANH นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ร่วมให้การต้อนรับ
ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับรอง ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 25 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 3 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 267 ครั้ง