เอกสารประกอบ :

Photo : 20 รูป
กลุ่มข่าว : | ประเภท :
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
เผยแพร่โดย : | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : ครั้ง