อบรมหลักสูตร “การผลิตสตรอว์เบอร์รีปลอดโรค”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ รองศาสตราจารย์ ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช นาย วีรภัทร ปั้นฉาย นายสุวิทย์ บุญเรือง นักวิทยาศาสตร์เกษตร งานบริหารงานวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยากรจากสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาว กาญจนา วิชิตตระกูลถาวร และนางสาวกฤษณา สุเมธะ จัดอบรมหลักสูตร “การผลิตสตรอว์เบอร์รีปลอดโรค” ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและจำหน่ายสตรอว์เบอร์รี ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป จำนวน 30 คน ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ 2566 ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง อาคารศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร เวลา 9.00-17.00 น.เอกสารประกอบ :

Photo : 63 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 24 มี.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 247 ครั้ง