คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.Hien Van Doan และ อาจารย์ ดร.Linh Nguyen อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้ต้อนรับ His Excellncy Dr. Phan Chi Thanh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือโอกาสความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเวียดนาม วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรอง ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบ :

Photo : 48 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 22 มี.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 226 ครั้ง