บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมใจทำความสะอาด

คณะเกษตรศาสตร์ร่วมใจทำความสะอาดบริเวณคณะฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำทีมบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ช่วยกันเก็บกวาดใบไม้ เศษขยะจากพายุ ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 123 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 20 มี.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 379 ครั้ง