อบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติให้กับอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติให้กับอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จาก Central Agricultural University, Imphal, Arunachal Pradesh, Acharya N. G. Ranga Agricultural University, Guntur, Anddhra Pradesh, และ College of Community Science, Central Agricultural University, Meghalaya ประเทศอินเดีย ในหัวข้อ Entrepreneurship opportunities in agriculture and related aspects ซึ่งได้การสนับสนุนจาก Institutional Development Plan (IDP), India เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 46 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 498 ครั้ง