ต้อนรับ คณะนักวิจัยจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยองค์การวิจัยด้านอาหารและการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะนักวิจัยจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยองค์การวิจัยด้านอาหารและการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (National Agriculture and Food Research Organization) เพื่อหารือวางแผนความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ หลังจากนั้นเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลางของคณะเกษตรศาสตร์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการและโรงเรือนทดลอง สาขาวิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 61 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 13 มี.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 319 ครั้ง