เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ผลสดและการจัดการระบบโรงเรือน ของบริษัท นิฮง อะกริ (ไทยแลนด์) จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช นาย วีรภัทร ปั้นฉาย นาย สุวิทย์ บุญเรือง นักวิทยาศาสตร์เกษตร งานบริหารงานวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ผลสดและการจัดการระบบโรงเรือน ของบริษัท นิฮง อะกริ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมี Mr. Takanori Iitsuka, Business Development Manager of Chiang Mai NIHON AGRI (Thailand), Co. Ltd. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารประกอบ :

Photo : 18 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 9 มี.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 325 ครั้ง