ต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ Chiang Mai Study Abroad Program โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ และศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเกษตรและป่าไม้ Agriculture and Forestry Climate Change Research Center (AFCC) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวศิริขวัญ ใจสม หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประมวลผล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้การต้อนรับ และอาจารย์ ดร.ปณิดา กาจีนะ อาจารย์ประจำภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาพร้อมนำชมห้องปฏิบัติการวิจัยของภาควิชาฯ ในวันที่ 2 มีนาคม 2565เอกสารประกอบ :

Photo : 27 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 2 มี.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 392 ครั้ง