นักศึกษากระบวนวิชาพืชไร่สำคัญของประเทศไทย (353313) ศึกษาดูงานแปลงปาล์มน้ำมัน

ว่าที่ร.ต.กฤษฏิ์ ใจปัญญา นักวิทยาศาสตร์เกษตร ได้ให้การต้อนรับ และความรู้แก่นักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระบวนวิชาพืชไร่สำคัญของประเทศไทย (353313) จำนวน 18 คน ในการเข้าศึกษาดูงานการผลิตและการดูแลรักษายางพารา และปาล์มน้ำมัน รวมถึงศึกษากระบวนการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และ 2 มีนาคม 2566 ณ แปลงผลิตปาล์มน้ำมัน ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 2 มี.ค. 2566
เผยแพร่โดย : นาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 154 ครั้ง