การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 (วาระพิเศษ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตราสตร์ เข้าร่วมและกล่าวเปิดการประชุมกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 (วาระพิเศษ) ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์เอกสารประกอบ :

Photo : 31 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 28 ก.พ. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 540 ครั้ง