วันครบรอบตลาดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย ปีที่ 19

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานวันครบรอบตลาดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย ปีที่ 19 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 6.00-12.00 น. ณ ตลาดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มช. โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมงาน ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เดินชมแปลงผักปลอดสารพิษ ขี่และถ่ายรูปกับน้องม้า จากคอกปงยั้งม้า เลือกชื้อ ผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก กลุ่มเกษตรปลอดพิษแม่ปิง และชุมชนรอบรั้วไร่แม่เหียะ ชมผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของส่วนสาธิตของคณะเกษตรศาสตร์ และการจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตร Agtrace CMU (dollar money) นั่งรถรางชมดอย "เขียว สวย หอม รอบรั่วไร่แม่เหียะไปกับ นิเวศ - ประวัติศาสตร์ - แอ่วกาดอาหารปลอดภัย" กิจกรรมสาธิตจากชาวตลาด อาทิ ทำ-ชิม ขนมบ้าบิ่น ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน ล้อมวงทำ-ชิม เมี่ยงดอกไม้ ทำ-ชิม ขนมเทียน และการจัดสวนถาด เป็นต้นเอกสารประกอบ :

Photo : 52 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 25 ก.พ. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 503 ครั้ง