ร่วมงาน BOI Networking Reception สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม BOI Networking Reception สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจภาคเหนือ ณ ห้องนกยูง ชั้น 3 โรงแรมเอ็มเพรส พรีเมียร์ จังหวดเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.พ. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 175 ครั้ง