กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (22 กุมภาพันธ์ 2566)

การฝึกงาน 400290 โครงการเกษตรแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่  2 ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  ในการเรียนรู้ หัวข้อ การจำแนกชนิดไม้และการฝึกการวัดต้นไม้ ซึ่งมีนักศึกษาทั้งหมด 12 คน โดยมีอาจารย์ประจำภาควิชาฯ อาจารย์ ดร. ปณิดา กาจีนะ และคณะ เป็นผู้ควบคุมเอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.พ. 2566
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 352 ครั้ง