พิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 56 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 56 ปี โดยมีพิธิรำลึกถึงรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม อัศเวศน์ คณบดีท่านแรกและ บูรพาจารย์ผู้ร่วมก่อตั้งบุกเบิกคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมวางดอกไม้ หลังจากนั้นได้มีพิธีทำบุญโดยมีพระเทพวชิราธิบดี (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เกษตรมช.รุ่น 17 เป็นประธานสงฆ์  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ลานเกียรติภูมิ สุขุม อัศเวศน์ และบริเวณชั้นล่างอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ในการนี้ขอขอบคุณศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับการตกแต่งดอกไม้ในพิธีเอกสารประกอบ :

Photo : 304 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.พ. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 613 ครั้ง