นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 และวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระบวนวิชา 359461 พืชเครื่องดื่ม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศ ยิ้มแย้ม อาจารย์ประจำกระบวนวิชา เข้าศึกษาเรียนรู้เรื่อง การปลูกและผลิตกาแฟ ครบวงจร ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ซึ่งมีนายนเรศ ปินตาเลิศ นายกฤช เขตอนันต์ และนายพงศ์ หลวงมูล นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ถ่ายทอดความรู้เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.พ. 2566
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 504 ครั้ง