ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ

ในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566 นายถาวร สุภาวงค์ และนายกฤช เขตอนันต์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากมูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน ที่มีโครงการเข้าไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพทำการเกษตรให้แก่เกษตรกรชุมชนชาวไทยภูเขาในเขตพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ตาก ในหัวข้อ การปลูกและผลิตกาแฟเบื้องต้น ณ บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 17 ก.พ. 2566
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
เปิดอ่าน : 221 ครั้ง