คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นำนางกาเบรียลเล่อ คัทซ์มาเรค คณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโครงการ BCG CMU Platform @ Mae Hia โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ โดยได้เข้าชมบูธนวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (STeP) และระบบการผลิตพืชผักปลอดภัยตามแนวทาง BCG ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โดยได้หารือเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการเกษตร และโครงการความร่วมมืออื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
#เกษตรมช

เอกสารประกอบ :

Photo : 30 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 19 ก.พ. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 239 ครั้ง