ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ National Ilan University ไต้หวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Po-Ching Wu, President National Ilan University และ Associate Professor Dr. Hsiao-Hang Chung, Division Director, International Academic Cooperation Division, Office of International Affairs ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

เข้าพบ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ National Ilan University ไต้หวัน และหารือความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการจัดทำหลักสูตรร่วมสองปริญญาในระดับปริญญาโท ร่วมกัน

หลังจากนั้นได้เข้าหารือความร่วมมือภายใต้ MOU กับคณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ การฝึกอบรมระยะสั้น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา พร้อมเยี่ยมชมโรงเรือนเพาะกล้ากาแฟและการผลิตกาแฟครบวงจร ศูนย์วิจัยและอบรมที่สูง การผลิตน้ำผึ้งชันโรง ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืชเอกสารประกอบ :

Photo : 53 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.พ. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 279 ครั้ง