กระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ

ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 ฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม เป็นอาจารย์ประจำกระบวนวิชา และ อาจารย์ ดร. ณัฐพล คงดี นำนักศึกษาจำนวน 20 คน ศึกษาดูงาน ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.พ. 2566
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 394 ครั้ง