ต้อนรับ อธิการบดีของ National Ilan University (NIU) ประเทศไต้หวัน

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ให้การต้อนรับ หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr. Po-ching wu, President of NIU และ Associate Professor Dr. Hsiao-Hang Chung, Department of Horticulture เพื่อประสานงานในการต่ออายุของบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมระยะสั้น โดยเฉพาะด้านกระบวนการการผลิตและแปรรูปกาแฟ ตลอดจนการจัดทำหลักสูตรร่วมสองปริญญา (Double Degree Program) ในระดับปริญญาโทเอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.พ. 2566
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 472 ครั้ง