ต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยในโอกาสเยี่ยมเยือนและหารือความร่วมมือด้านทุนวิจัย

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ ดร. ซาวิเยร์ โกรแมทร์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ และอุดมศึกษา แผนกความร่วมมือและวัฒนธรรม และ คุณเบอนัวต์ ตาลเลอ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์และ มหาวิทยาลัย ผู้ประสานงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อม Science and Higher Education Attaché Cultural and Scientific Service จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยในโอกาสเยี่ยมเยือนและหารือความร่วมมือด้านทุนวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากร โดยได้เข้าเยี่ยมดูงานวิจัยนวัตกรรมของคณะเกษตรศาสตร์ ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ดังนี้

 งานวิจัย Biofloc และห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกัน โดยมี Assoc.Prof.Dr.Hien Van Doan ให้การต้อนรับ

 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ข้าวพื้นเมืองและนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าข้าวและฟางข้าว โดยมี รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ผู้อำนวยการศูนย์ข้าวล้านนาให้การต้อนรับ

 ระบบการผลิตผักปลอดภัยตามแนวทาง BCG ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร โดยมี นายทัพไท หน่อสุวรรณ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะเอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 9 ก.พ. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 196 ครั้ง