เครือข่ายบริหารงานวิจัย Node ภาคเหนือ

เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และเครือข่ายบริหารงานวิจัย Node ภาคเหนือ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ เพื่อรับฟังข้อปัญหาอุปสรรค และแนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่ายเกษตรกร จำนวน 4 โครงการ

ชุดโครงการที่ 1 “การพัฒนานวัตกรรมสารเสริมอาหารจากสารสกัดฝางและย่านางที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านเชื้อไวรัสพีอาร์เอสในสุกร” นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ ศรีงาม หัวหน้าโครงการ ณ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชุดโครงการที่ 2 “สารธรรมชาติที่ออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากงาขี้ม้อนในการประยุกต์ใช้กับโรคเรื้อรังที่ไม่ใช่โรคติดต่อด้วยแนวคิดจัดการของเหลือเป็นศูนย์” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม หัวหน้าโครงการ ณ ห้องปฏิบัติการและวิจัยด้านเภสัชเคมี และห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์

ชุดโครงการที่ 3 “การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวพื้นเมืองล้านนาที่มีสารออกฤทธิ์ชีวภาพสูงแบบครบวงจรเพื่อการผลิตสารสกัดรำข้าวมาตรฐานมูลค่าสูง” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วรินทร รักษ์ศิริวณิช ณ อาคาร iExtract ศูนย์ Fin คณะอุตสาหกรรมเกษตร

และชุดโครงการที่ 4 “การเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองล้านนาคุณภาพสูงเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมูลค่าสูง” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จำจด หัวหน้าโครงการ ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 8 ก.พ. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 402 ครั้ง