มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณรณรงค์ รามสูต บ.เจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์ จำกัด นำคณะฯ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช จำนวน 3 ทุน โดยเเบ่งเป็นทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท และ ทุนระดับปริญญาตรี 1 ทุนๆละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท ให้แก่ นางสาวศรารัตน์ ประสานศักดิ์ ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นางสาวทิพย์ประภา พรมเทพ ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นางสาวพนิดา หินแก้ว ทุนระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 19 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 8 ก.พ. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 507 ครั้ง