ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในการปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในการปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ตลอดจนผลักดันองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลงานวิจัย สู่ผู้ใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสวพส. เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยประเด็นการวิจัยและพัฒนาได้เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และหน่วยงานเอกชนเอกสารประกอบ :

Photo : 25 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 6 ก.พ. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 616 ครั้ง