ต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Petr Konvalina รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Faculty of Agriculture and Technology, University of South Bohemia in Ceske Budejovice, Czech Republic

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Petr Konvalina รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Faculty of Agriculture and Technology, University of South Bohemia in Ceske Budejovice, Czech Republic ในโอกาสเยี่ยมเยือนคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย แลกเปลี่ยนบุคลากร ทุนเรียนต่อของนักศึกษา และร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯ ผ่านโครงการต่างๆ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 3 ก.พ. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 183 ครั้ง