ต้อนรับ Prof. em. Dr. Hans-Jürgen Langholz ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนและหารือด้านความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยน

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และส้ตว์น้ำให้การต้อนรับ Prof. em. Dr. Hans-Jürgen Langholz ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนและหารือด้านความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษาและแนวทางในการทำงานวิจัยร่วมกัน วันที่ 31 มกราคม 2566 ณ ห้องรับรอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 31 ม.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 450 ครั้ง