เข้าสวัสดีปีใหม่และขอบคุณสื่อมวลชน

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ เข้าสวัสดีปีใหม่และขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 ดังนี้ โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 จังหวัดเชียงใหม่ NBT สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 27 ม.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 482 ครั้ง