พิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 และแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ทั้ง 3 ท่าน ดังนี้

คุณติณณ์สัณห์ เทพเกษตรกุล รหัส 2008085 (เกษตรมช. รุ่นที่ 14) สาขาบริหารธุรกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รหัส 2108160 (เกษตรมช. รุ่นที่ 15) สาขาบริการสังคม

คุณปราโมทย์ ยาใจ รหัส 2508193 (เกษตรมช. รุ่นที่ 19) สาขาบริหารราชการ วันที่ 23 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 16 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 24 ม.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 167 ครั้ง