มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้แก่ คุณเอกภพ ช่างแก้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้แก่ คุณเอกภพ ช่างแก้ว CEO/Brand Artist บริษัท แบรนด์ยัง จำกัด และ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฏร เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 26 ม.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 252 ครั้ง