งาน The International Plant Fair (IPM ESSEN) 2023 - The world's leading trade fair for horticulture

ศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังษี อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ปัญจะมา สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำดอกปทุมมาหลากหลายสายพันธุ์ ภายใต้งานวิจัย/ความร่วมมือกับศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดแสดงในงาน The International Plant Fair (IPM ESSEN) 2023 - The world's leading trade fair for horticulture ระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม 2565  ณ เมือง Essen ประเทศ Germany โดยมีกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ผลิตหัวพันธุ์พืชเหล่านี้เพื่อการส่งออก ภายใต้การดูแลของหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 24 ม.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 183 ครั้ง