ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ในงานรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ในโอกาสเข้ารับปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

เอกสารประกอบ :

Photo : 18 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 24 ม.ค. 2566
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 59 ครั้ง