ประมวลภาพแสดงความยินดีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตใหม่ ในโอกาสรับมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ประจำปี 2566

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตใหม่ ในโอกาสรับมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ประจำปี 2566 วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น.เอกสารประกอบ :

Photo : 16 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 23 ม.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
เปิดอ่าน : 39 ครั้ง