ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ อาจารย์ประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยมี ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล รองหัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ให้การต้อนรับและนำชมห้องปฏิบัติการ ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบ :

Photo : 18 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 16 ธ.ค. 2565
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 82 ครั้ง