ให้การต้อนรับนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่น 9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารฯ ให้การต้อบรับ นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่น 9 เยี่ยมเยือนคณะเกษตรศาสตร์ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี เกษตร มช. รุ่น 9 ในการนี้ได้รายงานความก้าวหน้าของคณะเกษตรศาสตร์ และรับมอบเงินสมทบมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. และสนับสนุนสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ หลังจากนั้นได้นั่งรถไฟฟ้าเยี่ยมชมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริเวณป้ายหน้ามหาวิทยาลัย ศาลาธรรม และอ่างแก้ว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



เอกสารประกอบ :

Photo : 27 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 13 ธ.ค. 2565
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 506 ครั้ง