ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี เยี่ยมชมโรงเรือนสตรอว์เบอร์รี่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน ได้แก่ 1) คุณศิวัช รุจิณรงค์ ผู้จัดการส่วนเทคนิคและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าตลาดพาณิชย์ก๊าซธรรมชาติ 2) คุณญาดาณิศา กิตติมาศกุล ผู้จัดการแผนกพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์และการประยุกต์ใช้พลังงานความเย็น 3) คุณธีรุตน์ สุกไสว วิศกรอาวุโส 4) คุณปรางชนก ปาลกะวงศ์ วิศวกรอาวุโส 5) คุณวิชยุตม์ พงศ์สกุล พนักงานวิเคราะห์และวางแผน บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จำกัด จำนวน 5 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนสตรอว์เบอร์รี่ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30-17.00 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 32 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 15 ธ.ค. 2565
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 640 ครั้ง