ต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (ผู้อำนวยการศูนย์ AIC จังหวัดเชียงใหม่) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศแบบครบวงจร (Center of Exllences) ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา โดยมี พลเอกดนัย มีชูเวท รองประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการศึกษาดูงานและติดตามประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ โดยภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นของคณะฯ และศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการน้ำเชื้อคัดเพศ และระบบการปลูกพืชในโรงเรือน ในวันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบ :

Photo : 48 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 11 พ.ย. 2565
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 678 ครั้ง