ให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธกส ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน เพื่อหารือความก้าวหน้าการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ นายยงยุทธ อินทชาติ (ผช.ฝนบ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธกส ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน เพื่อหารือความก้าวหน้าการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 Northern Agri CMU Expo 2022 ณ สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 7 พ.ย. 2565
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 733 ครั้ง