พิธีทำบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้าง และอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษา ณ วัดฝายหิน จังหวัดเชียงใหม่ ในพิธีทำบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ร่วมกับ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชนพื้นที่ใกล้เคียงอย่างพร้อมเพียงเอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 29 ต.ค. 2565
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 774 ครั้ง