จัดนิทรรศการและจัดกิจกรรม “BCG in Postharvest Technology of Arabica Coffee”

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรม “BCG in Postharvest Technology of Arabica Coffee” งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565: TechnoMart 2022 ภายใต้แนวคิด BCG สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า “พลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอนและศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 29 ก.ย. 2565
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 239 ครั้ง