กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (21 กันยายน 65)

การฝึกงาน 400290 โครงการเกษตรแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่  1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565  ในการเรียนรู้หัวข้อการวางแปลงและการวิเคราะห์สังคมพืช ซึ่งมีนักศึกษาทั้งหมด 13 คน โดยมีอาจารย์ประจำภาควิชาฯ อาจารย์ ดร. ปณิดา กาจีนะ และคณะเอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ย. 2565
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
เปิดอ่าน : 95 ครั้ง