กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (14 กันยายน 65)

การฝึกงาน 400290 โครงการเกษตรแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่  1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565  ในการเรียนรู้หัวข้อการติดตั้งสถานีตรวจวัดทางจุลอุตุนิยมวิทยาป่าไม้และการเกษตร การเชื่อมต่อข้อมูลอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งมีนักศึกษาทั้งหมด 13 คน โดยมีอาจารย์ประจำภาควิชาฯ อาจารย์ ดร. มนตรี แสนวังสี และคณะ

          ทั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของข้อมูลทางจุลอุตุนิยมวิทยาป่าไม้และการเกษตร รวมถึงการเชื่อมโยงการตรวจวัดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน นอกจากนี้นักศึกษายังได้ฝึกทักษะในการติดตั้งสถานีและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับชุดบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ (datalogger) การอ่านและแปรผลข้อมูลเบื้อต้น ซึ่งทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพการทำงานเพื่อต่อยอดในการเรียนการสอน การวิจัยขั้นสูงและการทำงานที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไปเอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 14 ก.ย. 2565
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
เปิดอ่าน : 154 ครั้ง