กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (7 กันยายน 65)

การฝึกงาน 400290 โครงการเกษตรแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่  1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565  ในการเรียนรู้ ณ สวนป่าแม่หอพระ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนักศึกษาทั้งหมด 13 คน โดยมีอาจารย์ประจำภาควิชาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ และคณะเอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 7 ก.ย. 2565
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
เปิดอ่าน : 219 ครั้ง