ต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายสมศักดิ์ จีรัตน์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ได้ให้ต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ครั้งที่ 2 ในการเข้าเยี่ยมชมโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หนึ่งฐานกิจกรรมในหลักสูตรฯ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 12 กันยายน 2565

เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ย. 2565
เผยแพร่โดย : นาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 236 ครั้ง