ต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

นายสมศักดิ์ จีรัตน์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ได้ให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านคุณแม่ เข้าศึกษาข้อมูล และฝึกอบรมฐานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
ภายใต้กรอบการเรียนรู้ "โลกเปลี่ยนเราปรับ (World Change We Change) และพลเมืองดี (Good Citizen) "

หัวข้อการเรียนรู้เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 13 ก.ย. 2565
เผยแพร่โดย : นาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 220 ครั้ง